Iskolakezdési hirdetmény

                                                   Somodor Községi Önkormányzat

Képviselő-testülete

7454 Somodor, Kossuth Lajos u. 109.

Tel.: 82/ 686-225, e-mail: ugyintezosomodor@kapos-net.hu

 

 

H I R D E T M É N Y

iskolakezdési- óvodáztatási támogatás igénybevételéről

 

 

Tájékoztatom a szülőket és hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtteket, hogy Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen állandó lakcímmel rendelkező, a somodori óvodába járó óvodás gyermekek részére 5.000.- Ft/óvodás, általános iskolai tanulók részére 10.000.- Ft/tanuló, a nappali tagozatos középiskolai tanulók részére 15.000.-Ft/tanuló, valamint nappali tagozatos főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató tanulók részére 20.000.- Ft/tanuló iskolakezdési támogatást nyújt. A támogatás kizárólag kérelemre állapítható meg, jövedelemigazolás szükséges hozzá. A kérelem nyomtatvány letölthető az önkormányzat honlapjáról vagy a hivatalban kérhető.

 

Az általános és középfokú tanulmányokat folytató tanulók részéről iskolalátogatási, a felsőfokú tanulmányokat folytatóktól, pedig hallgatói jogviszony igazolás becsatolása szükséges. Ennek hiányában az iskoláztatási támogatás nem fizethető ki.

 

A támogatás iránti kérelem a tárgyév augusztus 15. és szeptember 30. között nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 

Somodor, 2023. augusztus 8.

 

 

Makai Sándor sk.

Polgármester

Kérelem letöltése:

Iskolakezdési kérelem Somodor