Szervezeti és személyzeti adatok

Szervezeti struktúra és a szerve vezetői:

Somodor Községi Önkormányzat vezetője Makai Sándor polgármester

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője: dr. Mészáros Renáta

A dolgozók:

Szabó Violetta Piroska kirendeltség-vezető, anyakönyvi, hagyatéki, szociális ügyintéző

Kovacsikné Cser Mónika pénzügyi ügyintéző

Makai Józsefné igazgatási ügyintéző, iktatás,

Tormási Rajmund adóügyi ügyintéző, pénztáros

Családgondozó:

Csernainé dr. Ballay Eszter.

Falugazdász:

Kostyova László

Falugondnok:

Bank István

Képviselő-testület:

Makai Sándor polgármester

Bank István alpolgármester

Bera József képviselő

Hegedüs József képviselő

Horváth Zoltán képviselő