A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

• Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata

• Kormányzati portál

• Önként vállalt feladatok

• Önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok

 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzat

6/2019. (X. 25.) ÖR a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról                https://or.njt.hu/eli/v01/400433/r/2019/6

 

Kormányzati portál

www.magyarorszag.hu

Önként vállalt feladatok

1. Önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok támogatása az éves költségvetésben meghatározottak szerint.

2. A szociális rendeletben meghatározott támogatások, segélyek folyósítása.

Önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok