Lakossági Tájékoztatás az ebtartás szabályairól és az ebösszeírásról

Lakossági Tájékoztatás az ebtartás szabályairól és az ebösszeírásról 1) Tájékoztatás az ebtartás szabályairól Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos…

NFK felhívás

Hirdetmény közzétételével történő értékesítés Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével, hirdetmény közzétételével történő értékesítéséről. (https://www.nfk.gov.hu/felhivasok) Kapcsolódó dokumentumok: https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny%202022.%20I.%20%C3%BCtem.pdf https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny_2022.%20II.%20%C3%BCtem.pdf https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny_2022.%20III.%20%C3%BCtem.pdf A 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen…