NFK felhívás

Hirdetmény közzétételével történő értékesítés Hirdetmény a 10 ha térmértéket meg nem haladó, Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével, hirdetmény közzétételével történő értékesítéséről. (https://www.nfk.gov.hu/felhivasok) Kapcsolódó dokumentumok: https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny%202022.%20I.%20%C3%BCtem.pdf https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny_2022.%20II.%20%C3%BCtem.pdf https://www.nfk.gov.hu/doc/Hirdetm%C3%A9ny_2022.%20III.%20%C3%BCtem.pdf A 2020. évben megkezdett földértékesítési program mintegy folytatásaként összesen…

Iskolakezdési; óvodáztatási támogatás

  H I R D E T M É N Y iskolakezdési- óvodáztatási támogatás igénybevételéről Tájékoztatom a szülőket és hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtteket, hogy Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településen állandó lakcímmel rendelkező, a somodori óvodába járó óvodás gyermekek…