„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” című projekt

 1. június 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” című projekt megvalósításáról

 

Mernye község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra, mely támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

 

A projekt címe:„Somogy Szíve értékeinek megőrzése”

A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004

Kedvezményezett: Mernye Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege 57 702 190 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalma:

 

A kedvezményezett, mint konzorciumvezető, valamint

 • Ecseny Község Önkormányzata
 • Felsőmocsolád Község Önkormányzata
 • Magyaratád Községi Önkormányzat
 • Patalom Községi Önkormányzat
 • Orci Község Önkormányzata
 • Zimány Község Önkormányzata
 • Szentgáloskér Önkormányzata
 • Ráksi Község Önkormányzata
 • Somodor Község Önkormányzata,

mint konzorciumi tagok közvetlen célja a projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztése, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.

 

A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerülnek a helyi esélyegyenlőségi programok, a közművelődési rendeletek és egyéb stratégiai dokumentumok is.

A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, könyvtári intézmények a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozásra kerül közösségi információs pont is a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan.

A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal.

 

A projekt részeként megvalósításra kerül:

 • Online civil fórum 7 alkalommal
 • Online vállalkozási fórum 7 alkalommal
 • Közlekedésbiztonsági program: 13 alkalommal
 • Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő program: 13 alkalommal
 • Kerekasztal megbeszélések10 alkalommal
 • Ismeretterjesztő előadássorozat: 3 alkalommal
 • Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó előadássorozat: 2 alkalommal
 • Filmklub: 12 alkalommal
 • Könyvklub: 12 alkalommal
 • Közösségi kiállítás: 3 alkalommal

Az érintett településeken összesen 24 db közösségi rendezvény, valamint belföldi és külföldi tanulmányutak megszervezésére is kerül sor

A projekt keretében ún. kerekasztal csoport is működni fog az intézmények, szervezetek részvételével, amely rendszeresen ülésezni fog.

A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, mely során a pályázó törekszik arra, hogy kizárólag olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.

A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival.

A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.

A projekt közvetlen célja a helyi identitás-tudat olyan szintű kialakítása és az identitás-érzés erősítése, ami a lakosok számára világossá teszi ennek az egyébként szinte helyi kincsekkel bíró területnek a tényleges értékeit.

A hosszú távú cél a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt befejezési dátuma: 2022.április 1.