Hirdetmény égetésről

Somodor Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

7454 Somodor, Kossuth u. 109.

Tel.: 82/686-225, ugyintezosomodor@kapos-net.hu

Tisztelt Lakosság!

2021. január 01-ét követően szigorúan tilos az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése.

Az önkormányzati rendelet, ami erre korábban lehetőséget adott, hatályát vesztette 2021.05.04. napjával.

Felhívom a figyelmet, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”

A fenti jogszabályi rendelkezés megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Somodor, 2021. 06. 14.

Makai Sándor sk.

polgármester