TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00104 pályázat

A kedvezményezett neve: Somodor Községi Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Somodor belterületi csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 67 333 495,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.12.01.
A projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00104

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja a Somodor Kossuth Lajos utca északi részén lévő, Somodor Község Önkormányzatának tulajdonát képező árkok felújítása, melyre a TOP Plusz 1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” című pályázati konstrukció biztosított lehetőséget. A belterületi vízrendezés keretében megvalósul, a meglévő útárkok terv szerinti fenékszintjének kialakítása, a csapadékvíz rendezett módon történő elvezetése a befogadó külterületi árkokig.
A felújítás során a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek átépítése történik.
A nyílt árkok mederrendezése burkolat kialakításával és olyan rendszer kiépítésével valósul meg, mely elősegíti a csapadékvíz helyben tartását elsősorban beszivárogtatás alkalmazásával.
Annak érdekében, hogy a község növelhesse a település megtartó-képességét, segíteni tudja a közösségi és magántulajdonban lévő ingatlanok érték-megőrzését szükséges a részben kiépített belvíz védelmi rendszer elemeinek további fejlesztése.
A belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével történő módon lehetőséget biztosít egyfelől a település jelenlegi vízkormányzási eszközeinek fejlesztésére, a település természeti és épített értékeinek védelmére, valamint a település gazdasági szerkezetének további javítására.
A jelen pályázati projekt keretében tervezett belvízvédelmi beavatkozások a település olyan területein oldja meg a csapadék és belvíz elvezetését, amelyeken a csapadékvíz elvezetés hiánya jelentős anyagi és természeti kockázatokat hordoz magában. A fejlesztéssel érintett terület belterület, a projekt keretében mentesített terület köz- és lakóépületeket, kereskedelmi egységet, óvodát, foglal magába, mely épületek csapadék és belvíz terhelésének mérséklése kiemelt fontosságú a település számára.
.